Податки на інтелектуальну власність

Володіння інтелектуальною власністю передбачає, що її можна використовувати в комерційних цілях. Податками на інтелектуальну власність обкладаються операції, пов’язані з такими угодами. Тобто з доходу, отриманого за договорами ліцензування або відчуження, треба платити відрахування в бюджет тієї країни, де відбулася операція.

Податкове законодавство передбачає: обидві сторони угоди зобов’язані відображати у податкових звітах та бухгалтерській документації факт сплати/отримання винагороди за використання інтелектуальної власності. Але лише одна з них буде платити податок на авторські права. Хто саме, визначається бухгалтерською та податковою практикою.

Фахівці патентно-юридичної компанії (ПЮК) СІОН займаються консультуванням щодо оподаткування. При укладанні авторського договору ми порадимо, як правильно оформити звітність, щоб у податкової служби не виникло питань. Дамо рекомендації, яка зі сторін має вносити відрахування до бюджету з виплаченої винагороди.

Працюємо з резидентами й нерезидентами України. При виплаті роялті нерезиденту важливо уникнути подвійного оподаткування. Домогтися цього дозволяють договори, укладені між Україною та іншими країнами (їх 75). Як правило, нерезиденти сплачують податки в юрисдикції виникнення зобов’язань. Ми допоможемо дотриматись правил, встановлених на міжнародному рівні.

Безкоштовна консультація

Залиште заявку та протягом 10 хвилин ми вам перетелефонуємо

  Бухоблік роялті в Україні

  За загальним визначенням, роялті це – назва винагороди, одержуваної від передачі прав за користування об’єктом. Воно передбачає виплати за ліцензійними договорами, але не за угодами відчуження. Об’єктами можуть виступати художні, літературні чи наукові твори, комп’ютерні програми, відеозаписи, патенти, торгові марки, ноу-хау тощо.

  Згідно з українською бухгалтерською практикою та законодавством, кожен ліцензійний платіж (за користування, а не придбання прав) буде належати до роялті. Сюди включаються і періодичні, і одноразові паушальні платежі. У автора (правовласника, ліцензіара) вони будуть враховуватися як дохід, у ліцензіата – як витрати.

  У бухгалтерів часто викликають труднощі щодо відображення роялті в бухгалтерській документації. Якщо ви зіткнулися з такою проблемою, співробітники нашої компанії нададуть докладну консультацію.

  Роялті в Податковому кодексі України

  Майнові права на об’єкти інтелектуальної власності можна передавати за договорами. За це передбачається винагорода: одноразовий (паушальний) платіж, процентні відрахування або в комбінованій формі. Податки на роялті за ліцензійними договорами регулюються Податковим кодексом України (ПКУ).

  Розглядати їх потрібно з двох сторін – автора, який отримує дохід, і платника. Для платника витрати будуть належати до звітного періоду, в якому вони були здійснені, тобто коли платіж був перерахований фактично за договірними умовами. Якщо витрати можна зіставити з конкретним об’єктом, то їх дозволяється зараховувати до собівартості товарів або послуг.

  Згідно з ПКУ, роялті включається до складу пасивних доходів. Паушальний внесок (одноразовий фіксований платіж, який вноситься ліцензіаром до початку використання об’єкта в комерційних цілях) теж вважається доходом. З паушального платежу і роялті сплачуються податок на прибуток (18%) та військовий збір (1,5%).

  Якщо автором є нерезидент, то, згідно з ПКУ, для нього діють особливі правила. З нього стягується зменшений податок на прибуток у розмірі 15% (а не 18%, як для резидентів). Якщо він є юрособою, з його доходів ще сплачується податок на репатріацію, тобто на доходи нерезидентів, отримані в Україні. Вносить його резидент, який перераховує кошти юрособі-нерезиденту.

  Комерційне використання об’єктів інтелектуальної власності

  Виняткові права оформляють для того, щоб використовувати їх з вигодою для себе. Можна застосовувати винайдений або придуманий об’єкт самостійно. А можна передати його в користування і заробляти на ліцензійних платежах. Для цього треба скласти договір правокористування за ліцензією. В ідеалі – зареєструвати його в офіційному відомстві з інтелектуальної власності (в Україні це Укрпатент).

  Різновиди комерційних ліцензій:

  • Виняткова – на певний термін передаються всі права. Ліцензіар втрачає можливість самостійно використовувати об’єкт на визначеній території та видавати на ній інші ліцензії.
  • Не виняткова – права передаються, але в такому ж обсязі залишаються за ліцензіаром (автором).
  • Повна – передаються всі права без територіальних та часових обмежень.
  • Патентна – на використання об’єктів промвласності, захищених патентами та свідоцтвами (винаходи, корисні моделі, промзразки).
  • Інші види ліцензій (безпатентна, чиста, супутня, відкрита тощо).

  Виходячи з інтересів та прагнень клієнта, наші юристи допоможуть визначити відповідний вид ліцензії – так, щоб клієнт зміг вигідно монетизувати напрацювання. У кожного з фахівців СІОН є великий досвід роботи з об’єктами інтелектуальної власності, у багатьох – більше, як 20 років.

  Безкоштовна консультація

  Залиште заявку та протягом 10 хвилин ми вам перетелефонуємо

   Роялті в Україні

   Розмір винагороди за використання патентів, ТМ, авторських прав можна розрахувати. Якщо говорити про роялті, воно вираховується у вигляді відсотків. Ставку роялті можна розрахувати шляхом проведення оцінки ринкової вартості права об’єкта інтелектуальної власності, виходячи з аналізу вітчизняних та зарубіжних ринків. Наприклад, такими методами:

   • Як частина прибутку ліцензіата (правило 25%).
   • Використання стандартних ставок для різних сфер промисловості. Є зведені таблиці із зазначенням рекомендованих відсотків.
   • Розрахунок, виходячи з показників економічної діяльності компанії.
   • Порівняння з аналогічними угодами.
   • Аналіз судової практики визначення ставок.

   Найвищі ставки (до 30%) призначаються, якщо об’єкт захищений патентами або свідоцтвами в різних країнах. Найнижчі, якщо він не оформлений документально і не внесений до реєстрів. Виняткова ліцензія дасть більший відсоток доходу для автора (до 5%), аніж невиняткова. Чим довший термін ліцензійного договору, тим менші відрахування. Є й інші істотні фактори, які ми враховуємо під час роботи.

   Наші фахівці проведуть оцінку й допоможуть вивести оптимальний розмір ставки. Ми керуємося інтересами клієнтів. Встановлюємо реалістичні цифри, обгрунтовуємо їх математично, надаємо розрахунки.

   Нарахування роялті проводки

   З точки зору бухгалтерського обліку, винагорода за користування ліцензією – це платежі за користування нематеріальними активами. Їх можна вносити в документи так:

   • Якщо це дохід (отримання винагороди) – парна проводка дебет 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» – кредит 719 «Інші доходи від операційної діяльності». Паушальний внесок теж вважається доходом.
   • Якщо це розрахунок з автором (виплата роялті) – кореспондуючі рахунки 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та 92 «Адміністративні витрати» або 93 «Витрати на збут», або ж інші.

   Це тільки рекомендації, підприємство може самостійно визначати відповідні бухгалтерські рахунки. Фахівці СІОН порадять, як це краще зробити в конкретному випадку, виходячи з того, як зазвичай на ці моменти дивиться податкова.

   Безкоштовна консультація

   Залиште заявку та протягом 10 хвилин ми вам перетелефонуємо

    Договір роялті

    Розмір відрахувань та порядок їх виплати обумовлюються ліцензійним договором. Документ складається відповідно до певної структури. Її важливо дотримуватися, щоби в належному обсязі передати права, не допустити неоднозначного тлумачення й захистити свою вигоду. У документі чітко прописується об’єкт, можливості його використання, термін, територія дії, розмір та порядок виплати винагороди.

    Юристи нашої компанії спеціалізуються на складанні та укладенні таких договорів. У нас є великий досвід і розуміння, як прописувати умови, щоб клієнт не залишився в програші. Клієнтами можуть виступати як автори (правовласники), так і компанії, які планують використовувати об’єкт у своїй діяльності.

    Податки на авторську винагороду

    Оподаткування авторського гонорару має особливості. В даному випадку гонорар – грошова сума, яку отримує творець або його правонаступники за використання твору. Це може бути публікація, відтворення, розповсюдження, імпорт тощо. Винагорода призначається за наукову, літературну, музичну та іншу роботу. Розмір встановлюється договором, мінімальні ставки регулюються законодавством.

    Суми винагороди, отримані фізичною особою, обкладаються податком на дохід від авторських прав за ставкою 18% (згідно зі статтями 170.3, 167.5.1 ПКУ) і військовим збором 1,5%. Якщо ліцензіатом є компанія (вона платить гонорар), а ліцензіаром (автором) фізособа, податок утримує і сплачує компанія (за рахунок автора). Якщо останній є підприємцем, то важливо уникнути подвійної сплати податків.

    Якщо майнові права на нематеріальний актив відчужуються (купуються), а не передаються на умовах ліцензії, може виникнути ситуація, коли потрібно сплачувати ПДВ. Від нього звільняються фізособи, які не є підприємцями, або підприємці – неплатники ПДВ.

    Ліцензування комп’ютерних програм

    Комп’ютерна програма – результат творчої праці, на який можна офіційно оформити авторські права. Їх власником може стати розробник або інша особа. Вони встановлюють чіткі правила використання, видаючи ліцензію. В Україні це найчастіше ліцензійна угода, яка повинна укладатись у письмовій формі. Без неї використання IT-продукту буде вважатися незаконним.

    Ліцензійні угоди можуть регулювати розробку або розповсюдження програм на ринку. Оподаткуванню підлягають:

    • Видання та реалізація програмних продуктів;
    • Написання, тестування, створення інструкцій;
    • Обробка даних та управління обладнанням;
    • Створення інформаційно-технічних систем і мереж.

    Якщо ліцензіат отримує право використовувати й продавати ПО, то ліцензіар повинен платити зі своєї винагороди ПДВ. Якщо договір передбачає тільки використання програми без права реалізації, то винагороду можна визначити як роялті. ПДВ з нього не сплачується, але сплачується податок на прибуток.

    IT-фахівці в Україні можуть скористатися спрощеною системою оподаткування. Наші спеціалісти підкажуть, яку систему вигідніше вибрати розробнику. А також проконсультують, як вносити податкові платежі та відображати це в бухгалтерській звітності.

    Для отримання детальної інформації й розрахунку вартості послу, будь ласка, напишіть нам на імейл: info@sion-ip.com.


    Останні статті:

    26.02.2023 Бізнес у США

    Сьогодні Сполучені Штати Америки – одна з перших країн у світі із залучення фінтех стартапів. Тут працюють відомі криптовалютні біржі […]

    20.10.2022 Ліцензування програмного забезпечення

    Ліцензійна угода (licence agreement) — основний документ, визначальний правничий та обов’язки клієнта, використовує софт. Договір додається до купленого продукту в […]